نویسنده = محمد رضا علیزاده پهلوانی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ میثم حسنی


2. طراحی و ساخت دنبال کنندة جذب حداکثر توان بر اساس روش ولتاژ ثابت جهت کاربرد در زیر بخش تغذیة نانو ماهواره

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-21

حسین عزیزی مقدم؛ آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی


3. معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-139

مجید عباسی؛ احمد عفیفی؛ محمد رضا علیزاده پهلوانی