نویسنده = علیرضا مصطفوی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-34

سپیده رشدی دیلمقانی؛ رحمان مهدیانی؛ علیرضا مصطفوی؛ مرتضی رزاقی؛ حسین اشرفی