نویسنده = مهدی مرتضوی
تعداد مقالات: 3
1. هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-136

امید کاظمی فر؛ علیرضا بابایی؛ مهدی مرتضوی


2. هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

علی اشرفی؛ مهدی مرتضوی؛ عبدالرضا عسکری؛ امیر غلامی


3. شناسایی مدل دینامیکی هواپیما با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-23

محمد رضا مرتضوی؛ مهدی مرتضوی