نویسنده = حسن حدادپور
تعداد مقالات: 2
1. توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-17

هادی زارع؛ سید حسین پورتاکدوست؛ حسن حدادپور؛ آرین بی غش دل


2. بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 24-32

تورج فرسادی؛ حسن حدادپور؛ سید علی سینا