نویسنده = الناز رئیسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-38

سید امین باقرزاده؛ الناز رئیسی؛ حمیدرضا ابراهیمی کبریا