نویسنده = ابراهیم افشاری
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 247-260

ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ نگار شاکرمی؛ سید علی اطیابی؛ سعید اصغری


2. تحلیل انرژی و اگزرژی الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکزکنندة خورشیدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-115

فائزه مرادی نافچی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی