نویسنده = مهناز ذاکری
تعداد مقالات: 5
1. طراحی صفحه ایزوگرید با شبکه تقویتی بهینه و ارزیابی تاثیر ترک مرکزی بر رفتار کمانشی آن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-97

مهناز ذاکری؛ صبا شیرزادی؛ ابوالفضل جعفری


2. ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-63

مهناز ذاکری؛ وحید دیندارلو


3. بررسی پارامترهای میدان تنش در یک صفحه‌ تقویت شده ترک دار تحت مود ترکیبی I/II

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-107

مهناز ذاکری؛ ابوالفضل جعفری


4. تحلیل رفتار کمانشی نانولوله‌های کربنی با استفاده از مکانیک مولکولی ساختاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-64

مهناز ذاکری؛ امید افضل‌نژاد


5. تاثیر زاویه کایرال بر خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 30-37

مهناز ذاکری؛ مهدی شایانمهر