نویسنده = جمال زمانی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-36

جمال زمانی؛ محمدحسین بنویدی؛ مهدی آقایی؛ محمدوهاب موسوی


2. بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته‌های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 38-45

جمال زمانی؛ امین ضمیری؛ احسان یاوری