نویسنده = حسن کریمی مزرعه شاهی
تحلیل دینامیکی فرآیند گذرای موتور سوخت مایع RL-10

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 197-207

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی


بررسی حساسیت پارامترهای المان جاذب پوگو بر فرکانس طبیعی سامانه پیشران مایع

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 59-68

سید علیرضا جلالی چیمه؛ حسن کریمی مزرعه شاهی