نویسنده = محمدعلی امیری آتشگاه
طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 31-45

محمدعلی امیری آتشگاه؛ جاوید حسین پور؛ اتابک عظیمی


محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-18

امیررضا کوثری؛ مرضیه دولت‌آبادی فراهانی؛ مهدی فکور؛ محمدعلی امیری آتشگاه