نویسنده = علیرضا طلوعی
شبیه‌سازی الگوریتم‌های جستجو در پایگاه‌داده به‌منظور افزایش سرعت شناسایی ستاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

منا زاهدنمازی؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی


کنترل شکل‌دهی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو-پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

فاطمه قادری؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی؛ مرضیه حبیبی


شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-60

مصطفی جعفری؛ علیرضا طلوعی؛ سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار