نویسنده = سید امین باقرزاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-38

سید امین باقرزاده؛ الناز رئیسی؛ حمیدرضا ابراهیمی کبریا


2. تخمین مودهای پروازی هواپیما با استفاده از انتقال هیلبرت - هوانگ

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-53

سید امین باقرزاده؛ مهدی سبزه‌پرور