نویسنده = شهرام یوسفی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر بریدگی های دایره ای اسپار جلویی بال بر دقت داده های پل های کرنش سنجی جهت استخراج بار برشی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400

نوید حیات داودی؛ مسعود مسیبی؛ شهرام یوسفی


2. تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-66

شهرام یوسفی؛ بهروز شهریاری؛ محمد سهیل صادقی نژاد


3. طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-91

علیرضا مختاری؛ مسعود مسیبی؛ شهرام یوسفی


4. استخراج هندسة بهینه و ساختار سازة تحت بارگذاری استاتیکی با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-76

حمید سالاروند؛ شهرام یوسفی؛ منوچهر شاه‌حیدری


5. طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-98

بهروز شهریاری؛ شهرام یوسفی؛ مهدی تاجداری؛ محمدرضا کارآموز