نویسنده = محمود مانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-139

علیرضا غیور؛ محمود مانی؛ محمد سعیدی


2. بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه‌بعدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-19

سهیلا عبدالهی‌پور؛ محمود مانی