نویسنده = امیر عطا ورعی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نوع و ویژگی‌های جریان‌های جت گاز و محل صفحة ماخ با شبیه‌سازی عددی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-78

علی میرمحمدی؛ امیر عطا ورعی