کلیدواژه‌ها = انتگرال پایستار
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-54

محمود شریعتی؛ محمد باقر نظری؛ مسعود مهدی زاده رخی