کلیدواژه‌ها = معادلة عمومی دینامیک سیال
اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 105-115

حسین اتحادی؛ مانی فتحعلی؛ مسعود میرزایی