کلیدواژه‌ها = آثار انسداد
تعداد مقالات: 1
1. تصحیح آثار دیواره برای یک ایرفویل در جریان مادون‌ صوت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-22

مهران مصدری؛ محسن باشنا؛ ارشیا تبریزیان