کلیدواژه‌ها = تأخیر زمانی خالص
تعداد مقالات: 1
1. روابط تقریبی فاصلة خطای هدایت تناسبی ناشی از تأخیر زمانی خالص مبتنی بر تحلیل بدترین شرایط

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-62

علی عربیان آرانی؛ سید حمید جلالی نائینی