کلیدواژه‌ها = آیرو - اسپایک پلاسمایی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-72

مهدی رحیمی؛ اکرم خدایاری؛ فرزاد ویسی