کلیدواژه‌ها = کنترل چندمتغیره
تعداد مقالات: 1
1. معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-139

مجید عباسی؛ احمد عفیفی؛ محمد رضا علیزاده پهلوانی