کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی اجزای محدود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-39

مجتبی اسماعیلیان؛ خلیل خلیلی