کلیدواژه‌ها = رهیافت فازی مبتنی بر رفتار
تعداد مقالات: 1
1. هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-136

امید کاظمی فر؛ علیرضا بابایی؛ مهدی مرتضوی