کلیدواژه‌ها = آنالیز مونت‌کارلو
تعداد مقالات: 1
1. استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 153-163

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور