کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
تعداد مقالات: 3
2. پیش‌بینی عددی ویژگی‌های الاستیک کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانولولة کربنی با روش چندمقیاسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-128

سینا عالمی پروین؛ اصغر محمد پور فتاحی


3. بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-75

مجید جمال امیدی؛ مهدی شایانمهر؛ سعید شکراللهی