کلیدواژه‌ها = کنترل بهینه
تعداد مقالات: 4
1. کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

مصطفی ناظمی زاده؛ علی رضا بابائی


3. طراحی مسیر بهینه برای ربات فضایی شناور - آزاد در حرکت نقطه به نقطه به روش غیرمستقیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-30

امین نیکوبین؛ نسترن سامانی