کلیدواژه‌ها = کنترل جریان
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-139

علیرضا غیور؛ محمود مانی؛ محمد سعیدی


3. کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-170

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


4. شبیه‌سازی عددی جریان فراصوت همراه با انتقال جرم (مکش و تزریق جریان) روی سطح جسم

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-127

عباس طربی؛ جاماسب پیرکندی


5. تأثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد ائروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-65

سهیلا عبدالهی؛ عباس مردانی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


6. کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-71

مهدی یادگاری؛ سید آرش سید شمس طالقانی