کلیدواژه‌ها = بال مثلثی
بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 77-92

ارسلان قجر؛ سید آرش سید شمس طالقانی؛ محمدرضا سلطانی؛ مهران مصدری


ارزیابی رفتار گردابه‌های بال مثلثی در زوایای حملة بالا با آشکارسازی لیزری و حل عددی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 21-33

مجتبی دهقان منشادی؛ مهدی فیضیان؛ مهرداد بزاززاده؛ مهدی ایل‌بیگی


بررسی عددی اثر عدد ماخ و زاویة حمله بر الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 19-33

مصطفی هادی‌دولابی؛ حسین انصاریان