کلیدواژه‌ها = ترک نیم‌دایروی
تعداد مقالات: 1
1. اثر انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری بر ضرایب شدت تنش گذرا در ترک‌های نیم‌دایروی طولی در استوانه‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-75

سید مهدی نبوی؛ کریم علیپور؛ فاضل رحیمی