کلیدواژه‌ها = فراجهش دینامیکی
1. بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-51

محمد شیشه ساز؛ عرفان میرشکاری