کلیدواژه‌ها = مسیر مرجع
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم هدایت و کنترل یک ربات‌ هوایی براساس شتاب مسیر مرجع

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-31

یوسف عباسی؛ سید علی‌اکبر موسویان؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده