کلیدواژه‌ها = موتور مینی‌توربوجت
طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 83-98

بهروز شهریاری؛ شهرام یوسفی؛ مهدی تاجداری؛ محمدرضا کارآموز