کلیدواژه‌ها = طراحی بهینه
تعداد مقالات: 4
1. طراحی صفحه ایزوگرید با شبکه تقویتی بهینه و ارزیابی تاثیر ترک مرکزی بر رفتار کمانشی آن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-97

مهناز ذاکری؛ صبا شیرزادی؛ ابوالفضل جعفری


2. مقایسة چارچوب‌های بهینه‌سازی چندموضوعی در طراحی حامل‌ فضایی

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-18

حسن ناصح


3. طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-91

علیرضا مختاری؛ مسعود مسیبی؛ شهرام یوسفی


4. طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-98

بهروز شهریاری؛ شهرام یوسفی؛ مهدی تاجداری؛ محمدرضا کارآموز