کلیدواژه‌ها = آرایش‌های ماهواره‌ای
تعداد مقالات: 1
1. کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400

عابدین منصوری نژاد؛ حسین بلندی؛ سعید عباداللهی