کلیدواژه‌ها = دینامیک انتقال حرارت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-76

محمد فرجی؛ مهدی جهرمی؛ جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی