کلیدواژه‌ها = پهپاد
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 257-269

جاماسب پیرکندی؛ یوسف عباسی؛ سعید بال افکنده


2. ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-27

محمد علی انصاری؛ سید محمد مهدی دهقان