کلیدواژه‌ها = طراحی بهینة چندموضوعی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-149

محمود هاشم پور؛ مهران نصرت الهی


2. مقایسة چارچوب‌های بهینه‌سازی چندموضوعی در طراحی حامل‌ فضایی

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-18

حسن ناصح