کلیدواژه‌ها = تئوری کلاسیک صفحات کامپوزیتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-102

سید امیر مهدی قنادپور؛ محمدعلی مهرپویا؛ پیام کیانی