کلیدواژه‌ها = قوانین هدایتی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-107

علی رضا بابائی؛ سید محمد رضا ستاینده