موضوعات = آیرودینامیک
تعداد مقالات: 19
2. مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-72

مهدی رحیمی؛ اکرم خدایاری؛ فرزاد ویسی


4. حل عددی عایق فناشونده و کاهش دمای آن با استفاده از مفهوم چاه حرارتی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-144

سعید رضایی کلج؛ سحر نوری؛ سجاد قاسملو


5. تصحیح آثار دیواره برای یک ایرفویل در جریان مادون‌ صوت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-22

مهران مصدری؛ محسن باشنا؛ ارشیا تبریزیان


6. شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-34

سپیده رشدی دیلمقانی؛ رحمان مهدیانی؛ علیرضا مصطفوی؛ مرتضی رزاقی؛ حسین اشرفی


7. بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-92

ارسلان قجر؛ سید آرش سید شمس طالقانی؛ محمدرضا سلطانی؛ مهران مصدری


9. اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-115

حسین اتحادی؛ مانی فتحعلی؛ مسعود میرزایی


10. توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-24

شیدوش وکیلی پور؛ مسعود محمدی؛ روزبه ریاضی؛ محمدحسین صبور


11. ارزیابی رهیافت URANS در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-39

رامین کمالی مقدم


12. شبیه‌سازی عددی جریان فراصوت همراه با انتقال جرم (مکش و تزریق جریان) روی سطح جسم

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-127

عباس طربی؛ جاماسب پیرکندی


13. تأثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد ائروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-65

سهیلا عبدالهی؛ عباس مردانی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


14. بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه‌بعدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-19

سهیلا عبدالهی‌پور؛ محمود مانی


15. ارزیابی رفتار گردابه‌های بال مثلثی در زوایای حملة بالا با آشکارسازی لیزری و حل عددی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-33

مجتبی دهقان منشادی؛ مهدی فیضیان؛ مهرداد بزاززاده؛ مهدی ایل‌بیگی


17. پیش‌بینی جدایش جریان در مجرای توربینی فشارپایین در شرایط طراحی و دور از نقطة طراحی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-69

شیدوش وکیلی‌پور؛ مهدی حبیب‌نیا رمی؛ روزبه ریاضی؛ مسعود محمدی


18. محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-18

امیررضا کوثری؛ مرضیه دولت‌آبادی فراهانی؛ مهدی فکور؛ محمدعلی امیری آتشگاه


19. بررسی عددی اثر عدد ماخ و زاویة حمله بر الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-33

مصطفی هادی‌دولابی؛ حسین انصاریان