موضوعات = دینامیک پرواز
بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 109-123

محمد حاجی جعفری؛ امیررضا کوثری؛ مهدی فکور


طراحی سامانة حرکت ساز مدل پیش بین فازی زمان واقعی

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 73-87

ابولفتح نیکرنجبر


توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 7-17

هادی زارع؛ سید حسین پورتاکدوست؛ حسن حدادپور؛ آرین بی غش دل


بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 129-141

حسن حقیقی؛ سید حسین ساداتی؛ جلال کریمی؛ سید محمد مهدی دهقان بنادکی


تخمین مودهای پروازی هواپیما با استفاده از انتقال هیلبرت - هوانگ

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 35-53

سید امین باقرزاده؛ مهدی سبزه‌پرور