موضوعات = پیشرانش
تعداد مقالات: 23
1. تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-16

میلاد یدالهی؛ سید آرش سید شمس طالقانی؛ وحید اصفهانیان


2. تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-28

عیسی دانش فر؛ محمد مهدی دوستدارر؛ محمد امینی؛ حمید فاضلی


3. بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-44

علیرضا عرب سلغار؛ محمد شفیعی دهج؛ مهدی داودیان


5. تعیین تجربی نرخ پسروی سوخت پلی‌اتیلن با پاشش محوری اکسیژن گازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-46

محمدمهدی حیدری؛ نورالدین قدیری معصوم


6. بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-128

محمد حسین شهداد؛ محمود عدمی؛ علیرضا مستوفی زاده


7. بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-54

حمید فاضلی؛ پیام رحیم مشایی؛ مهران شهریاری؛ ساجده مدنی


8. تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-71

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ سجاد میرزایی؛ محمد صادق عابدی نژاد


9. تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-86

مجید کاظمی اسفه؛ محمد علی جزووزیری


10. بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-23

مازیار شفائی روشنی؛ سعید فضلی خانی


13. بررسی عددی سه بعدی خنک کاری بازیابی در موتور موشک سوخت مایع

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-57

حسین مهدوی مقدم؛ حامد زنگنه


14. بررسی حساسیت پارامترهای المان جاذب پوگو بر فرکانس طبیعی سامانه پیشران مایع

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-68

سید علیرضا جلالی چیمه؛ حسن کریمی مزرعه شاهی


15. بهبود عملکرد و توزیع دمای خروجی محفظه احتراق یک موتور توربوجت در شرایط پروازی مختلف با ارتقای کمپرسور

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-81

بهروز شهریاری؛ محمدرضا نظری


16. پیش‌بینی میزان آلایندة NOx در یک محفظة احتراق آزمایشگاهی با شعلة پایدارشدة چرخشی با استفاده از روش پردازش تصویر شعله و به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-28

علیرضا ترابی؛ روزبه ریاضی؛ محمد دانشی کهنی؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ هادی ویسی؛ هادی زارع


18. تعیین نوع و ویژگی‌های جریان‌های جت گاز و محل صفحة ماخ با شبیه‌سازی عددی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-78

علی میرمحمدی؛ امیر عطا ورعی


19. بررسی عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر شعلة هیدروژن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-40

حسین مهدوی مقدم؛ جواد حسین‌پور


20. بررسی تجربی و عددی تأثیر شرایط جریانی و هندسی اتمایزر هوا - وزش بر مشخصات اسپری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-53

مازیار شفایی روشنی؛ سجاد محمودزاده؛ آرمین آبده کیخا


21. تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-76

محمد فرجی؛ مهدی جهرمی؛ جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی


22. استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-94

روزبه ریاضی؛ ایمان کلینی؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ بهرام تارویردی‌زاده؛ هادی ویسی؛ هادی زارع


23. بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی موتور پالس جت بدون دریچه روی تراست

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-101

آریا نظرپرور؛ مانی فتحعلی