موضوعات = علوم و فناوری فضایی
تعداد مقالات: 6
2. تبیین رفتار نرخ خطر عملکرد بالستیک داخلی یک سلاح کالیبر بزرگ براساس تحلیل مدل‌های بهینة قابلیت اطمینان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-101

مهدی کرباسیان؛ حمید دلائلی؛ بیژن خیام باشی؛ ام البنین یوسفی


3. تحلیل انرژی و اگزرژی الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکزکنندة خورشیدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-115

فائزه مرادی نافچی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی


4. مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-101

حجت طائی


5. طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-149

محمود هاشم پور؛ مهران نصرت الهی


6. مقایسة چارچوب‌های بهینه‌سازی چندموضوعی در طراحی حامل‌ فضایی

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-18

حسن ناصح