دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

کامران دانشجو؛ عباسعلی محمدی ده آبادی


ارزیابی مدل‌های آشفتگی K-ℰ در تحلیل عددی جدایش یک محموله از بال دلتا در جریان گذرصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

محمد علی جزو وزیری؛ علیرضا مستوفی زاده؛ مجتبی دهقان منشادی


مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

زهرا شریعتی؛ مجتبی دهقان منشادی


طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

محمدرضا طاهری؛ رضا اسماعیل زاده؛ جلال کریمی


طراحی الگوریتم‌های کنترل موقعیت و وضعیت مبتنی بر بهینه‌سازی تکاملی و فازی برای ردیابی مسیر مرجع چهارپره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

علیرضا آهنگرانی فراهانی؛ حامد عارفخانی؛ سید مجید حسینی؛ سید حسین ساداتی


هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400

جلال کریمی؛ محمدرضا رجبی؛ سیدحسین ساداتی


معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

شهرام یوسفی؛ عبداله پناهی؛ محمدعلی وزیری؛ نورالدین فضلی


بررسی عددی شار حرارتی وارد بر سطح اجسام ابرصوتی با در نظر گرفتن تجزیه هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار؛ لیدا خسروانی


شبیه‌سازی عددی ایمپلر توربین جریان شعاعی موتور توربینی هوایی در نقطه طرح و خارج از طرح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

بهروز شهریاری؛ سید محمدرضا افقری


شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

معصومه آقایی ملک آبادی؛ روح الله خوشخو؛ حامد سلطانی احمدی


کنترل شکل‌دهی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو-پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

مرضیه حبیبی؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی؛ فاطمه قادری


بررسی تاثیر خروج از مرکز و نسبت جرمی جرم‌های اصلی بر ساختار مدارهای لیاپانوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

مجید بختیاری؛ کامران دانشجو؛ سیاوش سبزی


ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1401

کامران دانشجو؛ محمد صادق فایض؛ علی ترکاشوند


شبیه سازی عددی سه بعدی جریان سیمولنت ژل در یک انژکتور فشاری پیچشی بر اساس مدل توانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی؛ اسماعیل ولی زاده


بررسی تاثیر استفاده نازل مارپیچ و افزایش فشار تزریق بر مشخصات خروجی و آلایندگی‌ محفظه احتراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

امیرحمزه فرج الهی؛ فرید باقرپور؛ رضا فیروزی؛ محمدرضا سلیمی


بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

متین فرخی؛ علی داور؛ مهرزاد مرتضایی؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم


توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

رضا اسماعیل زاده اول؛ حسین قدیری؛ رضا زردشتی


محاسبه توزیع پاسخ فرکانسی سازه کمربند گوه ای اتصال ماهواره به ماهواره بر ناشی از عدم قطعیت برخی پارامترهای سفتی محوری و خمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

رضا آذرافزا؛ علی داور؛ سید صدرالدین موسوی


شناسایی و تخمین ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از فیلتر توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

میرابوالفضل مختاری


به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

حجت طائی؛ مهرانعلی عزیزی؛ محمود حقیقت اصفهانی؛ سیدمحمدرضا ستاینده