دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی مدل‌های آشفتگی K-ℰ در تحلیل عددی جدایش یک محموله از بال دلتا در جریان گذرصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

محمد علی جزو وزیری؛ علیرضا مستوفی زاده؛ مجتبی دهقان منشادی


طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

محمدرضا طاهری؛ رضا اسماعیل زاده؛ جلال کریمی


طراحی الگوریتم‌های کنترل موقعیت و وضعیت مبتنی بر بهینه‌سازی تکاملی و فازی برای ردیابی مسیر مرجع چهارپره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

علیرضا آهنگرانی فراهانی؛ حامد عارفخانی؛ سید مجید حسینی؛ سید حسین ساداتی


هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

جلال کریمی؛ محمدرضا رجبی؛ سیدحسین ساداتی


بررسی عددی شار حرارتی وارد بر سطح اجسام ابرصوتی با در نظر گرفتن تجزیه هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار؛ لیدا خسروانی


شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

معصومه آقایی ملک آبادی؛ روح الله خوشخو؛ حامد سلطانی احمدی


توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

رضا اسماعیل زاده اول؛ حسین قدیری؛ رضا زردشتی


تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

مهدی جعفرپور؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ حمید ربیعیان؛ امین قارایی؛ حسین نجات بخش


تحلیل حساسیت مشخصه‌های ارتعاشی جهت تشخیص موقعیت عیب نابالانسی جرمی پره بالگرد با استفاده از نمودار توزیع وزن‌های شبکه عصبی خودسازمان‌ده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

سید محمد میرمحمدی؛ مصطفی خزائی؛ امیرمهدی شاهوردی