دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شبیه‌سازی الگوریتم‌های جستجو در پایگاه‌داده به‌منظور افزایش سرعت شناسایی ستاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

منا زاهدنمازی؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی


2. ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

کامران دانشجو؛ عباسعلی محمدی ده آبادی


3. شبیه‌سازی عددی اثرات تداخل ملخ/بال در آیرودینامیک هواپیمای دو موتوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

حمیدرضا ابراهیمی کبریا؛ مرتضی بیاتی


4. ارزیابی مدل‌های آشفتگی K-ℰ در تحلیل عددی جدایش یک محموله از بال دلتا در جریان گذرصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

محمد علی جزو وزیری؛ علیرضا مستوفی زاده؛ مجتبی دهقان منشادی


5. مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

زهرا شریعتی؛ مجتبی دهقان منشادی


6. طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ میثم حسنی


7. طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

محمدرضا طاهری؛ رضا اسماعیل زاده؛ جلال کریمی


8. طراحی الگوریتم‌های کنترل موقعیت و وضعیت مبتنی بر بهینه‌سازی تکاملی و فازی برای ردیابی مسیر مرجع چهارپره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

علیرضا آهنگرانی فراهانی؛ حامد عارفخانی؛ سید مجید حسینی؛ سید حسین ساداتی


9. هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400

جلال کریمی؛ محمدرضا رجبی؛ سیدحسین ساداتی


10. معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

شهرام یوسفی؛ عبداله پناهی؛ محمدعلی وزیری؛ نورالدین فضلی


11. بررسی عددی شار حرارتی وارد بر سطح اجسام ابرصوتی با در نظر گرفتن تجزیه هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار؛ لیدا خسروانی


12. بررسی عددی اثر هندسه اسلات بر روی عملکرد دهانه ورودی هوای فراصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

مهرداد بزاززاده؛ حجت طلوعی؛ مهدی هاشم آبادی


13. شبیه‌سازی عددی ایمپلر توربین جریان شعاعی موتور توربینی هوایی در نقطه طرح و خارج از طرح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

بهروز شهریاری؛ سید محمدرضا افقری


14. شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

معصومه آقایی ملک آبادی؛ روح الله خوشخو؛ حامد سلطانی احمدی


15. تحلیل سینماتیک معکوس، مدل‌سازی دینامیکی و کنترل یک سکوی سه درجه آزادی ردیاب اهداف هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

احمدرضا ولی؛ علی اکبر صادقی؛ علی خاکی صدیق


16. کنترل شکل‌دهی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو-پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

فاطمه قادری؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی؛ مرضیه حبیبی


17. بررسی تاثیر خروج از مرکز و نسبت جرمی جرم‌های اصلی بر ساختار مدارهای لیاپانوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

مجید بختیاری؛ کامران دانشجو؛ سیاوش سبزی