دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهبود ضرایب آیرودینامیکی در واماندگی دینامیکی ایرفویل نوسانی با استفاده از عملگر پلاسمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

غلامرضا عبدی زاده؛ سجاد قاسملو؛ عباس طربی


2. بررسی عددی عملکرد یک هواپیمای آموزشی در شرایط اسپین توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

مجتبی دهقان منشادی؛ علی گلستانی؛ محمد حسین زینلی


3. اثر انحنای تیغه‌های روتور و نازل بر روی عملکرد توربین محوری یک موتور توربوجت در نقطه طرح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

محمود عدمی؛ علی زمانی قراقوشی؛ بهروز شهریاری


4. شبیه‌سازی عددی اثرات تداخل ملخ/بال در آیرودینامیک هواپیمای دو موتوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

حمیدرضا ابراهیمی کبریا؛ مرتضی بیاتی


5. بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سروش حریمی؛ روح الله خوشخو؛ محمدحسین شمس


6. کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

مصطفی ناظمی زاده؛ علی رضا بابائی


7. الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

مصطفی خزائی؛ ایمان جهاندیده


8. ارزیابی مدل‌های آشفتگی K-ℰ در تحلیل عددی جدایش یک محموله از بال دلتا در جریان گذرصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

محمد علی جزو وزیری؛ علیرضا مستوفی زاده؛ مجتبی دهقان منشادی


9. بررسی اثر بریدگی های دایره ای اسپار جلویی بال بر دقت داده های پل های کرنش سنجی جهت استخراج بار برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

نوید حیات داودی؛ مسعود مسیبی؛ شهرام یوسفی


10. تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ی قابلیت اطمینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

مهدی کرباسیان؛ حمید دلایلی


11. مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

زهرا شریعتی؛ مجتبی دهقان منشادی


12. طراحی مدار انتقال LEOبه ماه با استفاده از نقاط لاگرانژی سیستم زمین- ماه در حضور اغتشاشات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

رضا زردشتی؛ حسین کردجزی؛ ابراهیم صبوری دارابی


13. طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ میثم حسنی


14. ردگیری و تعقیب سه‌بعدی هدف مانوری هوایی با استفاده سنسور تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

مهران نصرت الهی؛ میثم دلالت