تاثیر ضریب بستر وینکلر-پاسترناک بر کمانش سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی زیر بار محوری فشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 عضو هیات علمی / گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه مقدار بار نهایی کمانشی قابل تحمیل به سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی بر روی بستر وینکلر-پاسترناک را با دو روش تحلیلی و اجزای محدود، مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه گردیده است. در ابتدا معادلات حاکم بر سازه مشبک مخروطی استخراج گردیده و سپس با قرار گرفتن سازه مشبک مخروطی بر روی بستر وینکلر-پاسترناک، معادلات حاکم بر آن بطور تحلیلی بدست آمده است. تاثیر ضریب سختی بستر بر رفتار سازه مشبک مخروطی با در نظر گرفتن مقادیر مختلف بصورت تحلیلی محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری‌که با افزایش تعداد دنده‌ها و سطح مقطع آنها مقاومت سازه بالا رفته و با قرار گرفتن سازه مشبک مخروطی بر روی بستر وینکلر-پاسترناک مقدار تحمل بار کمانشی افزایش پیدا خواهد کرد و با افزایش ضریب سختی برای فنر در بستر، مقاومت در برابر بار کمانشی کاهش پیدا می‌کند. با مقایسه نتایج تحلیلی و روش اجزای محدود می‌توان دریافت که روش تحلیل و فرمول بدست آمده دارای دقت مناسبی جهت بررسی کمانش سازه مشبک بر روی بستر وینکلر-پاسترناک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Winkler-Pasternak Foundation coefficient on buckling of composite conical Lattice structure under compressive axial load

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Edrisi Sormoli 1
  • Amir Hossein Hashemian 2
1 Department of Aerospace Eng., Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Aerospace Eng. Islamic Azad University, Science and Research Branch tehran, Iran
چکیده [English]

In this study the ultimate amount of buckling load applied to the composite conical lattice structure located on the Winkler-Pasternak foundation has been investigated and compared by two analytical and finite elements methods. First, the governing equations of the conical lattice structure were obtained and then, by placing the conical lattice structure on the Winkler-Pasternak foundation, the governing equations were derived analytically. The effect of foundation stiffness coefficient on the behavior of conical lattice structures has been investigated analytically by considering different values. As the number of ribs and their cross section increases, the strength of the structure increases and by assuming that the conical lattice structure resting on the Winkler-Pasternak foundation, the amount of buckling load will increase and with increasing stiffness coefficient for the spring in the foundation, the buckling load resistance decreases. By comparing the analytical results and the finite element method, it can be seen that the analytical method and the obtained formula have a suitable accuracy for investigating the buckling of the lattice structure on the Winkler-Pasternak foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Conical Lattice Structure
  • Axial Buckling Load
  • Winkler-Pasternak Foundation
  • FEM