ارزیابی عددی ارتعاشات انتقالی در پایداری ماهواره به کمک بوم گرادیان تلسکوپی و تعیین پارامترهای هندسی طراحی به کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر/پژوهشگاه فضایی ایران-پژوهشکده رانشگرهای فضایی

2 کارشناس پژوهشی/پژوهشگاه فضایی ایران- پژوهشکده رانشگرهای فضایی

3 عضو هیات علمی/ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده

تعیین مشخصات هندسی بوم تلسکوپی برای پایداری ماهواره و کاهش ارتعاشات انتقالی آن از موضوعات بسیار مهمی است که برای طراحی یک بوم پایدارساز ماهواره باید مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، با توجه به نسبت بالای جرم ماهواره به بوم، بوم به صورت یک تیر یکسرگیردار با روش المان محدود مدل‌سازی شده و جابجایی اولیه‌ای متناسب با شکل مود اول برای آن در نظر گرفته شده است. نیرو و گشتاورهای تکیه‌گاهی تیر با استفاده از روش حل دینامیکی نیومارک برای مدل المان محدود محاسبه شده و با این مقادیر زوایای اویلری ماهواره مورد ارزیابی قرار گرفته که در این پژوهش جابجایی بحرانی تیر که تغییرات جانبی آن می‌باشد، بررسی شده است. برای پایداری، طول بوم باید افزایش پیدا کند در حالیکه برای کاهش ارتعاشات ماهواره طول کوتاه مورد نظر است. با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه، تعارض طول برای دستیابی به مشخصات هندسی مناسب حل شده است. نتایج نشان می‌دهد که پایداری و ارتعاشات انتقالی از تیر به ماهواره بسیار حائز اهمیت است و انتخاب درست هندسه روی این دو موضوع اثر به‌سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical evaluation of transmission vibrations in satellite stability using telescopic gradient boom and determination of geometric design parameters using particle swarm optimization algorithm

نویسندگان [English]

  • Farhad Farhag laleh 1
  • adel Pourtaghi Marzrood 2
  • aghil koma 3
1 researcher/ Iranian Space Research Center-Space Thrusters Research Institute
2 researcher/ Iranian Space research center- space thrusters research institute
3 College of Engineering / Faculty of Mechanical Engineering of Tehran university
چکیده [English]

Determining the geometrical characteristics of the telescopic booms for the stability of the satellite and reducing its transmission vibrations is one of the most important issues that should be considered for designing a satellite stabilization booms. In this study, due to the high ratio of satellite mass to the booms, the booms is modeled as a cantilever beam with finite element method and the initial displacement in accordance with the shape of the first mode is considered for it. The supports forces and torques were calculated using the Newmark dynamic solution method for the finite element model. With these values, the Eulerian angles of the satellite have been evaluated. In this study, the critical displacement of the beam, which is its lateral displacement, has been investigated. For stability, the length of the booms should be increased, while for decreasing the vibrations of the satellite, a short length is desired. Using multi-objective optimization algorithm, the conflict has been resolved to achieve the appropriate geometry. The results show that the stability and vibrations transmitted from the beam to the satellite are very important and the correct choice of geometry has a good effect on these two issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Multi-objective Optimization"
  • "Vibration Analysis"
  • "Satellite Dynamics"
  • "Satellite Stability"
  • "Telescopic Booms"