بررسی تاثیر افزودن نانو لوله های کربنی به دی‌الکتریک در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی آلیاژ Ti-6Al-4V

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ملکان، ایران

چکیده

ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از فرآیندهای ماشینکاری غیرسنتی است، که کاربرد بسیار گسترده‌ای برای ماشینکاری فلزات و آلیاژهای با استحکام بالا که قابلیت ماشینکاری پایینی دارند، دارد. با توجه به ماهیت ترموالکتریکی این فرآیند، سلامت سطح پایین قطعات تولیدی با این روش، یکی از نقاط ضعف آن است. در این تحقیق برای ماشینکاری آلیاژ Ti-6Al-4v از روش ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی افزوده شده به دی-الکتریک استفاده شده استفاده است. متغیرهای ورودی شامل شدت جریان تخلیه، زمان روشنی پالس، دی‌الکتریک می‌باشد که تاثیر تغییرات آنها بر روی شکل پالس‌های خروجی، نرخ براده برداری، سایش نسبی ابزار، صافی سطح و لایه متاثر از حرارت بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزودن نانو لوله‌های کربنی به دی‌الکتریک باعث کاهش پالس‌های غیر مفید شده و پالس‌های موثر در ماشینکاری را افزایش داده، باعث کاهش نرخ براده برداری شده و نرخ سایش نسبی ابزار را کم می‌کند. وجود نانو لوله‌های کربنی صافی سطح را به طور قابل توجهی بهبود داده و باعث کاهش لایه متاثر از حرارت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of adding carbon nanotubes into the dielectric in the electrical discharge machining process of Ti-6Al-4V alloy

نویسنده [English]

  • behnam khosrozadeh
Faculty of engineering, Islamic Azad University Malekan Branch,Malekan, Iran
چکیده [English]

Electrical discharge machining is a non-traditional machining process, which is widely used for machining high-strength metals and alloys with low machinability. Due to the thermoelectric nature of this process, the poor surface integrity of the parts produced by this method is one of its weaknesses. In this research, the electric discharge machining method has been used for the machining of Ti-6Al-4V alloy using carbon nanotubes added to the dielectric. In this study, input variables include discharge current intensity, pulse duration, and dielectric; the effect of their changes on the shape of the output pulses, material removal rate, tool wear ratio, surface rouhness and heat affected layer has been investigated. The results show that the addition of carbon nanotubes to the dielectric reduces the harmful pulses and increases the effective pulses in machining, reduces the matrial removal rate and decrease the tool wear rate. The presence of carbon nano tubes significantly improves the surface quality and reduces the heat-affected layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical discharge machining
  • carbon nano tube
  • Ti-6Al-4V
  • heat-affected layer