طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 امور دیسپاچینگ، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

چکیده

در نانو ماهواره‌ها به دلیل محدودیت‌های فضا و انرژی مصرفی و تامین انرژی مورد نیاز تمامی واحدها، طراحی بهینه و مناسب زیرسیستم توان اهمیت فراوانی دارد. طراحی نظام‌مند و مبتنی بر الگوریتم برای واحد تبدیل و توزیع توان نانو ماهواره هدف اصلی این مقاله است. به این ترتیب که با ترکیب مناسب منابع مختلف طراحی، اعم از روابط تحلیلی مبتنی بر تئوری مبدل‌ها و مدارک فنی، تحلیل و شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزاری و تست و آزمایش نمونه عملی، یک الگوریتم حلقه‌بسته برای طراحی مبدل‌های واحد تبدیل و توزیع توان نانو ماهواره پیشنهاد شده است. پیاده‌سازی این الگوریتم موجب می‌شود ضمن دستیابی به طرح بهینه و پوشش تمامی مطالبات پروژه تعداد نمونه‌های آزمایشی مورد نیاز جهت ساخت و تست، به حداقل برسد. مبنای اصلی الگوریتم استفاده از ترکیب شبیه‌سازی و تست‌های آزمایشگاهی است. برای اعتبارسنجی الگوریتم، روش پیشنهادی برای طراحی و ساخت نمونه‌ی مهندسی واحد تبدیل و توزیع توان نانوماهواره اجرا شده و نتایج قابل قبولِ بدست آمده، نشان‌دهنده‌ی کارآمدی الگوریتم پیشنهادی و نیز دقت بالا و قابلیت اطمینان مناسب طراحی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organized Design for PDU Convertors of Nano-satellite via a Closed-Loop Algorithm

نویسندگان [English]

  • َArash Dehestani Kolagar 1
  • Mohammad Reza Alizadeh Pahlevani 1
  • Meysam Hasani 2
1 Malek Ashtar University of Technology
2 Scholar, Electrical Distribution Co. Zanjan.
چکیده [English]

Organized Design for PDU Convertors of Nano-satellite via a Closed-Loop Algorithm

Abstract

Power subsystem of nano-satellites is a major part that effectively has relationships with their entire electrical components. Occurring defects in this subsystem may lead to missing the whole nano-satellite mission. On the other hand, due to nano-satellites restrictions in space condition and energy consumption, designing an optimized and appropriate power system will be more significant. In order to design convertors for power distribution units (PDUs) a closed-loop algorithm is presented in this paper, employing a proper combination of extant analytic relations, analyzing and simulating in software interface and testing the experimental setup. Applying this algorithm reduces number of the required experimental samples in the process of manufacturing and testing. The proposed algorithm is carried out to design and build on engineering sample of PDU for nanosatellite and the results reveals the performance of this algorithm.

Keywords

Designing algorithm, closed-loop design, Buck convertor, nanosatellite, power distribution Unit (PDU)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Designing algorithm
  • closed-loop design
  • Buck convertor
  • nanosatellite
  • power distribution Unit (PDU)