انتخاب هدف مأموریت معدن‌کاوی سیارکی بر مبنای طراحی مسیر بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 مهندسی فضایی دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

سیارک‌های نزدیک زمین به واسطه منابع معدنی که در خود دارند و با توجه به رشد روز افزون فناوری و نیاز بشر به فلزات کمیاب و مواد معدنی در کانون توجهات قرار دارند. در این مقاله سیارک‌های ریوگو، ایتوکاوا و بنو از سیارک‌های نزدیک زمین به خاطر فاصله مناسبی که با زمین دارند، برای طراحی مسیر رفت و برگشتی بهینه به آن‌ها انتخاب شده‌اند. بهینه‌سازی چندهدفه به همراه اطلاعات جدول نجومی برای طراحی مسیر رفت و برگشتی به کار گرفته شده است که توابع هدف آن شامل تغییر سرعت کل و مدت زمان کل مأموریت است. این مقادیر به کمک الگوریتم ژنتیک نامغلوب برای مسیرهای بین زمین و سیارک‌های نمونه، کمینه گردیدند. در ادامه نتایج به‌صورت نمودارهای پرتو ارائه شده‌اند که نشان‌دهنده مناسب بودن شرایط سیارک بنو نسبت به دیگر سیارک‌های نمونه است. برای صحت‌سنجی این نتایج، جواب‌هایی از نمودار پرتو که حداقل تغییرات سرعت موردنیاز را داشتند با موارد همتای خود از اطلاعات موجود بر روی مرکز داده‌های جی ‌پی ال ناسا مورد مقایسه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Target selection for asteroid mining mission based on Optimal trajectory design

نویسنده [English]

  • Ebrahim Amiri 1
1 K N Toosi University of Technology
چکیده [English]

Near-Earth Asteroids are attractive targets in terms of the mineral resources they can provide us and the fast technological development and growing human needs for rare metals and minerals. In this paper, Ryugu, Itokawa, and Bennu asteroids are selected from near-Earth asteroids due to their proper distance from Earth to design the optimal round-trip trajectory. Multi-objective optimization along with the ephemeris of these asteroids is used to design outbound and inbound trajectories. The objective functions include the total delta-velocity and the total duration of the mission, these variables are minimized with the help of the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm for the trajectories between the Earth and the sample asteroids. In the following, the results are presented in the form of Pareto diagrams. which indicates the suitability of the conditions of Bennu asteroid compared to other sample asteroids. To validate these results, the Pareto diagram answers that had the least delta-velocity were compared with their counterparts from the available information on the NASA JPL data center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asteroid mining
  • Lambert’s problem
  • multi-objective optimization
  • near-Earth asteroids