نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، مهدی پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

ا

 • افضل‌نژاد، امید تحلیل رفتار کمانشی نانولوله‌های کربنی با استفاده از مکانیک مولکولی ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]
 • امیری آتشگاه، محمدعلی محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]
 • انصاریان، حسین بررسی عددی اثر عدد ماخ و زاویة حمله بر الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]

ب

 • باقرزاده، سید امین تخمین مودهای پروازی هواپیما با استفاده از انتقال هیلبرت - هوانگ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 35-53]
 • بنویدی، محمدحسین پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

پ

 • پرهیزکار، حمید شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]

ج

 • جعفری، مصطفی شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]

ح

 • حمیدی، معصومه طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز، پیش‌کاوی و پردازش مشاهدات سماوی با هدف تعیین اتوماتیک وضعیت، آزیموت و موقعیت محلی سکوهای متحرک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]

د

 • دولت‌آبادی فراهانی، مرضیه محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]

ذ

 • ذاکری، مهناز تحلیل رفتار کمانشی نانولوله‌های کربنی با استفاده از مکانیک مولکولی ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]

ر

 • رحیمی، فاضل اثر انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری بر ضرایب شدت تنش گذرا در ترک‌های نیم‌دایروی طولی در استوانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-75]

ز

 • زمانی، جمال پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

س

 • سبزه‌پرور، مهدی تخمین مودهای پروازی هواپیما با استفاده از انتقال هیلبرت - هوانگ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 35-53]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]

ص

 • صمدزادگان، فرهاد طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز، پیش‌کاوی و پردازش مشاهدات سماوی با هدف تعیین اتوماتیک وضعیت، آزیموت و موقعیت محلی سکوهای متحرک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]
 • صیادی، امیر تدوین الگوریتم حرکتی بهینه خطی شبیه ساز پرواز شش درجه آزادی با در نظر گرفتن محدوده فضای کاری سامانه حرکتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]

ط

 • طلوعی، علیرضا شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]

ع

 • علیپور، کریم اثر انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری بر ضرایب شدت تنش گذرا در ترک‌های نیم‌دایروی طولی در استوانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-75]

ف

 • فتحعلی، مانی بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی موتور پالس جت بدون دریچه روی تراست [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 89-101]
 • فکور، مهدی محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]

ق

 • قاسملو، سجاد شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]
 • قره‏ باغی، حسین تعیین پارامترهای شکست یک استوانه جدار نازک تحت فشار در حضور تنش‏های پسماند جوشکاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-87]

ک

 • کوثری، امیررضا محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]

م

 • محمدعلیها، محمدرضا تعیین پارامترهای شکست یک استوانه جدار نازک تحت فشار در حضور تنش‏های پسماند جوشکاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-87]
 • محمودی، علی تدوین الگوریتم حرکتی بهینه خطی شبیه ساز پرواز شش درجه آزادی با در نظر گرفتن محدوده فضای کاری سامانه حرکتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]
 • ملک زاده فرد، کرامت ارائه حل تحلیلی برای ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطاف پذیر به کمک تئوری مرتبه بالا و روش سفتی دینامیکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-48]
 • موسوی، محمدوهاب پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

ن

 • نبوی، سید مهدی اثر انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری بر ضرایب شدت تنش گذرا در ترک‌های نیم‌دایروی طولی در استوانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-75]
 • نصرت‌الهی، مهران بررسی تاثیر دهانه بالک شبکه‌ای بر عملکردِ موشک در تحلیل آیرودینامیکی آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 72-81]
 • نظرپرور، آریا بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی موتور پالس جت بدون دریچه روی تراست [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 89-101]
 • نیک رنجبر، ابولفتح تدوین الگوریتم حرکتی بهینه خطی شبیه ساز پرواز شش درجه آزادی با در نظر گرفتن محدوده فضای کاری سامانه حرکتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]

ه

 • هادی‌دولابی، مصطفی بررسی عددی اثر عدد ماخ و زاویة حمله بر الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • هاشم‌آبادی، مهدی بررسی تاثیر دهانه بالک شبکه‌ای بر عملکردِ موشک در تحلیل آیرودینامیکی آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 72-81]

ی

 • یادگاری، مهدی کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]